De Barneveldgroep

Deze website geeft informatie over de Barneveldgroep. De informatie op deze website is nog niet compleet.

De Barneveldgroep is ontstaan doordat Karel Frederiks, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse zaken, en Jan van Dam, secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, in1942 een lijst opstelden van Joden die beschermd dienden te worden tegen transport naar de concentratiekampen. Deze lijst werd in de volksmond bekend als de “Barneveldlijst” of “Barneveldgroep”.

Herdenken om niet te vergeten.

Deze website heeft tot doel om de historie levend houden voor nazaten van de 640 mensen die in Barneveld geïnterneerd waren en andere belangstellenden en om beter te begrijpen hoe dit heeft kunnen plaatsvinden en wat zich heeft afgespeeld.

Lees hier meer

Heb je enige boek aanbevelingen?