Categorie: Niet gecategoriseerd

  • Verslag herdenking ontruiming van de Barneveldgroep 29 september 2023

    Tijdens de Tweede Wereldoorlog hoopte een groep van ruim 650 Nederlandse joden op een veilig verblijf in Barneveld. Ze werden echter op 29 september 1943 afgevoerd naar kamp Westerbork. Op 29 september 2023 werd herdacht dat zij precies 80 jaar geleden uit Barneveld werden gedeporteerd. In aanwezigheid van enkele overlevenden en vele nazaten van de…

  • De Barneveldgroep

    Herdenken om niet te vergeten. Deze website heeft tot doel om de historie levend houden voor nazaten van de 640 mensen die daar hebben gewoond en andere belangstellenden en om beter te begrijpen hoe dit heeft kunnen plaatsvinden en wat zich heeft afgespeeld. Waarom nu? Precies 80 jaar geleden (29 september 1943) zijn alle leden…

  • De Barneveldgroep

    Deze website geeft informatie over de Barneveldgroep. De informatie op deze website is nog niet compleet. De Barneveldgroep is ontstaan doordat Karel Frederiks, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse zaken, en Jan van Dam. secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, in1942 een lijst opstelden van Joden die beschermd dienden te worden tegen…